2. DÖNEM YÖNETİM KURULU - 1998

 • Süleyman Örmeci
  Başkan
  1996 - 1999

 • 2. Dönem Yönetim Kurulu
  Süleyman Örmeci - Başkan
  Zekai Işıldaksoy - Başkan Yrd.
  Osman Akdereli - Genel Sekreter
  Selahattin Kaya - Sayman
  Nihat Ertürk
  Mehmet Öztaş
  Özkan Karaca
  Mustafa Tan
  Haldun Asım Uzun

  Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
  Kadir Gaffar Bekmezci
  Murat Ulutürk
  Ahmet Bekmezci
  Haydar Özüren
  Bilal Erdal
  M. Sinan Kenanoğlu
  Hüseyin Öztürk
  Sedat Tural
  Hasan Gülkaya

  Denetleme Kurulu Asil Üyeler
  Gabi Doenyas
  Aslan Öztaş
  Rafet Bekmezci

  Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
  Tuncay Erol
  Mustafa Güler
  Abdullatif Şişman

İsimler ÇSD 9. Dönem Faaliyet Raporu kitapçığına göre dizinlenmiştir.