3. DÖNEM YÖNETİM KURULU - 1999

 • Mustafa Tan
  Başkan
  1999 - 2001

 • 3. Dönem Yönetim Kurulu
  Mustafa Tan - Başkan
  M. Nazım Keser - Başkan Yrd.
  Özkan Karaca - Genel Sekreter
  Selahattin Kaya - Sayman
  Bekir Aydın
  Ahmet Bekmezci
  Necip Öztaş
  Nazım Bekmezci
  Mehmet Öztaş

  Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
  Hüseyin Öztürk
  Haldun Asım Uzun
  Ali Bekmezci
  Hasan Gülkaya
  Murat Doğan
  Murat Ulutürk
  Sami Kariyo
  Nihat Ertürk
  Mustafa Güler

  Denetleme Kurulu Asil Üyeler
  Haydar Ali Öztaş
  Gabi Doenyas
  İ. Adnan Sarıhan

  Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
  Zekeriya Tüter
  Sinan Kenanoğlu
  Bülent Yıldırım

İsimler ÇSD 9. Dönem Faaliyet Raporu kitapçığına göre dizinlenmiştir.