DUYURULAR

ÇSD 2023 İŞLETME MALİ BİLANÇO

ÇORAP SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO
       
       
      2.023,00
AKTİF (VARLIKLAR)   PASİF (VARLIKLAR)  
  Cari Dönem   Cari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR 238.639,69 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.240,00
A-HAZIR DEĞERLER 99.596,09 A-MALİ BORÇLAR 0,00
1-KASA 233,18 1-BANKA KREDİLERİ 0,00
2-ALINAN ÇEKLER 0,00 2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00
3-BANKALAR 99.362,91 3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) 0,00
4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 0,00 4-UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ 0,00
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 0,00 VE FAİZLERİ 0,00
B-MENKUL KIYMETLER 0,00 5-TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ 0,00
1-HİSSE SENETLERİ 0,00 6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 0,00
2-ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 0,00 7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 0,00
3-KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 0,00 8-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 0,00
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER 0,00 9-DİĞER MALİ BORÇLAR 0,00
5-MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 0,00 B-TİCARİ BORÇLAR 0,00
KARŞILIĞI (-) 0,00 1-SATICILAR 0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR 113.050,00 2-BORÇ SENETLERİ 0,00
1-ALICILAR 113.050,00 3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00
2-ALACAK SENETLERİ 0,00 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 0,00 C-DİĞER BORÇLAR 1.240,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 1-ORTAKLARA BORÇLAR 0,00
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0,00 2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR 0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 0,00 3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0,00 4-PERSONELE BORÇLAR 0,00
D-DİĞER ALACAKLAR 0,00 5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 1.240,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0,00 6-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 0,00 D-ALINAN AVANSLAR 0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0,00 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR 0,00 2-ALINAN DİĞER AVANSLAR 0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 0,00 E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ 0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ 0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 0,00 2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME 0,00
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0,00 HESABI 0,00
E-STOKLAR 0,00 F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
1-İLK MADDE VE MALZEME 25.993,60 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.000,00
2-YARI MAMULLER - ÜRETİM 0,00 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 2.000,00
3-MAMÜLLER 0,00 3-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA 0,00
4-TİCARİ MALLAR 0,00 TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
5-DİĞER STOKLAR 0,00 4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 0,00 G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 0,00
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM 25.993,60 YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 0,00
MALİYETLERİ 0,00 2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER 0,00
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM 0,00 YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) 0,00
MALİYETLERİ 0,00 3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0,00
2-YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI 0,00 4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 0,00
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 0,00 5-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0,00 1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 2-GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 0,00 I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 0,00 1-HESAPLANAN KDV 0,00
2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 0,00 2-DİĞER KDV 0,00
3-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 0,00 3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 0,00 4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 0,00
5-İŞ AVANSLARI 0,00 5-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1) 0,00
6-PERSONEL AVANSLARI 0,00 6-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 0,00 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 0,00 A-MALİ BORÇLAR 0,00
9-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 0,00 1-BANKA KREDİLERİ 0,00
II- DURAN VARLIKLAR 0,00 2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00
A-TİCARİ ALACAKLAR 841.725,11 3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) 0,00
1-ALICILAR 0,00 4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 0,00
2-ALACAK SENETLERİ 0,00 5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 0,00
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 6-MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 0,00
4-KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) 0,00 7-DİĞER MALİ BORÇLAR 0,00
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 B-TİCARİ BORÇLAR 0,00
6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0,00 1-SATICILAR 0,00
B-DİĞER ALACAKLAR (1) 0,00 2-BORÇ SENETLERİ 0,00
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 841.224,79 3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 0,00 4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0,00 5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00
4-PERSONELDEN ALACAKLAR 841.224,79 C-DİĞER BORÇLAR 0,00
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 0,00 1-ORTAKLARA BORÇLAR 0,00
6-DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR 0,00
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0,00 3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,00
1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER 0,00 5-DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00
2-BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 0,00 6-KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA 0,00
KARŞILIĞI (-) 0,00 TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 0,00
3-İŞTİRAKLER 0,00 D-ALINAN AVANSLAR 0,00
4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) 0,00 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00
5-İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER 0,00 2-ALINAN DİĞER AVANSLAR 0,00
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 0,00 E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR 0,00 1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0,00
7-BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (- 0,00 2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00
8-BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER 0,00 F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-) 0,00 1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00
9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 2-GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
10-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 0,00 G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00 1-GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN 0,00
1-ARAZİ VE ARSALAR 0,00 EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ 0,00
2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 0,00 2-TESİSE KATILMA PAYLARI 0,00
3-BİNALAR 0,00 3-DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 0,00 III- ÖZ KAYNAKLAR 0,00
5-TAŞITLAR 0,00 A-ÖDENMİŞ SERMAYE 0,00
6-DEMİRBAŞLAR 0,00 1-SERMAYE 0,00
7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00 2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 1.077.124,80
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 0,00 3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 0,00
9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,00 4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) 0,00
10-VERİLEN AVANSLAR 0,00 B-SERMAYE YEDEKLERİ 0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00 1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 0,00
1-HAKLAR 0,00 2-HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI 0,00
2-ŞEREFİYE 500,32 3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 0,00
3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 0,00 4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 0,00
4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 0,00 5-MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU 0,00
5-ÖZEL MALİYETLER 0,00 6-KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI 0,00
6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00 7-DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI 0,00
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 500,32 8-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 0,00
8-VERİLEN AVANSLAR 0,00 C-KAR YEDEKLERİ 0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 0,00 1-YASAL YEDEKLER 0,00
1-ARAMA GİDERLERİ 0,00 2-STATÜ YEDEKLERİ 0,00
2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 0,00 3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0,00
3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 0,00 4-DİĞER KAR YEDEKLERİ 0,00
4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 0,00 5-ÖZEL FONLAR 0,00
5-VERİLEN AVANSLAR 0,00 D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR 0,00 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00
TAHAKKUKLARI 0,00 E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 0,00 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 0,00
2-GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) 820.620,73
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 1-DÖNEM NET KARI 0,00
1-GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER 0,00 2-DÖNEM NET ZARARI (-) 820.620,73
VERGİSİ 0,00   0,00
2-DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 0,00   0,00
3-GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 0,00   256.504,07
4-ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00   0,00
5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 0,00   256.504,07
6-GEÇİCİ HESAP 0,00   0,00
7-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 0,00    
8-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 0,00    
9-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 0,00    
AKTİF TOPLAM 1.080.364,80 PASİF TOPLAM : 1.080.364,80


VEFAT DUYURUSU 23/07.2022   |   Detay için tıklayın

Vefat   |   Detay için tıklayın

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER SERİSİ-TACİKİSTAN   |   Detay için tıklayın

Af Kanunu Ödemeleri   |   Detay için tıklayın

Esra Özüren Vefat Duyurusu.31.07.2021   |   Detay için tıklayın

İstihdam Teşvikleri Süre Uzatımı Hk.   |   Detay için tıklayın

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER SERİSİ   |   Detay için tıklayın

VEFAT DUYURUSU 17.Eylül 2020   |   Detay için tıklayın

*******ELEMAN ARANIYOR*******   |   Detay için tıklayın

web sayfamız banner ilanı   |   Detay için tıklayın