ÇATI KURULUŞLARININ MESLEK KOMİTELERİNDE GÖREVLİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) MESLEK KOMİTESİ

  • Ahmet B. Kıymaz

  • Ender Doğan